Oswald Mosley

Oswald Mosley var en av de mest kontroversiella brittiska politikerna under 1900-talet. Många anser att han var den största tänkaren i sin tid, och den bästa talaren för sin generation. Under sin livstid kom han att lära känna många av de mest kända personerna såsom Winston Churchill, Franklin D Roosevelt och Lloyd George, och han fick en unik personlig insyn i personligheter som Hitler, Mussolini, Göring och Goebbels.

Efter att han tjänstgjort i Royal Flying Corps under första världskriget påbörjade han sin politiska bana och valdes in i parlamentet, fast beslutad att förbättra de allmäna arbetsvillkoren och levnadsstandarden i landet. Han blev minister i Labourregeringen och hade som särskilt uppdrag att få ett slut på arbetslösheten. När regeringen vägrade agera sa han upp sig och startade först ett parti med namnet New Party, och senare British Union of Fascists. Mosley var nästan ensam om att vara motståndare till inblandning i andra världskriget och drev kampanjen ”Fred genom ära – Imperiet intakt och det brittiska folket säkert”. På grund av att han motsatte sig kriget, som skulle kosta 60 miljoner människor livet, blev Mosley tillsammans med över 1000 av hans mest aktiva följare fängslade 1940, utan varken åtalspunkter eller rättegång.

Efter kriget var Mosley tillbaka. Han startade Union Movement där han framförallt drev frågan om ett enat Europa och var på många sätt ljusår före den samtida diskussionen. Många anser att hans idé om hur en europeisk union skulle kunna drivas fortfarande är betydligt överlägsen dagens EU.