Niklas Hageback

Niklas Hagebacks inriktning är beteende- och kognitiv psykologi och han investerar i och leder utvecklingen av en rad start-up företag med fokus på att utveckla applikationer inom Artificiell Intelligens. Han har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat på ledande investmentbanker och konsultbolag, som Deutsch Bank, KPMG och Goldman Sachs, där ansvarat på regional nivå, både i Europa och Asien, över riskhanterings- och projektstyrningsgrupperna.

2014 publicerade han bestsellern The Mystery of Market Movements: An Archetypal Approach to Investment Forecasting and Modelling (Bloomberg Press) där en psykoanalytisk modell presenteras för att prognosticera finansiella trender och bubblor på kapitalmarknaden. 2017 publicerade han The Virtual Mind: Designing the Logic to Approximate Human Thinking (Chapman & Hall CRC), som redogör för en tvärvetenskaplig ansats att modellera människans psyke samt introducera ett utkast för att utveckla hårdvara som kan producera mänskliga tankemönster. Genom sin blogg kommentar han ofta aktuella ekonomiska- och politiska angelägenheter.

Niklas Hageback har en ekonomiexamen från Uppsala Universitet.