Kevin MacDonald

Kevin MacDonald, född 1944, är professor i evolutionspsykologi vid California State University Long Beach. MacDonald doktorerade 1981 i biobeteendevetenskap. och är mest känd för sin forskning om judars gruppevolutionära strategier. Han har skrivit ett flertal böcker och har publicerats upprepade gånger i högrankade akademiska tidskrifter. De mest kända böckerna är ”A People That Shall Dwell Alone” (1994), ”Separation and Its Discontents” (1998) och ”The Culture of Critique” (1998) (utgiven på svenska som ”Kritikkulturen” (2006)). På svenska finns även ”Att förstå det judiska inflytandet” (2012) och ”Västerlandet och dess fiender”. För sin författargärning tilldelades han The Jack London Literary Prize vid en bankett i Washington DC, den 31 oktober 2004.
Kevin MacDonald är även redaktör för Internetsajten ”The Occidental Observer”.