Jonas Nilsson

Jonas Nilsson har en kandidatexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan i Stockholm. Han studerar för närvarande magisterprogrammet politik och krig på samma lärosäte. Nilsson är politisk analytiker med gedigen erfarenhet som politisk dissident, såväl i Sverige som i Sydafrika.