John Lamb Lash

John Lash, född 1945 i New York City, har kallats den sanne efterföljaren till Mircea Eliade och den rättmätige arvtagaren till Joseph Campbell. Till skillnad från dessa två akademiker i världsklass, är John en självlärd frilansande forskare som kombinerar studier och experimentell mystik för att lära ut direktiv mytologi: dvs. tillämpningen av mytologi på liv, snarare än enbart tolkning. Han är en ledande representant för hur mytologisk makt styr individuell upplevelse och driver historiska händelser på lång sikt. Som expert på siderisk mytologi, okulär astronomi, precession, och tidsåldrar, undervisar han även om kritik av trossystem. På metahistory.org, presenterar han en radikal revidering av Gnosticism, med klarsynta kommentarer om NAG Hammadi-kodexarna. Han är även den ende forskare som presenterar en fullständig restaurering av den Sophianska myten från de hedniska Mysterierna, den heliga berättelsen om Gaia-Sophia — som skildrar jordens och den mänskliga artens ursprung från den galaktiska kärnan.

I september 2018 etablerade John Nemeta.org, The Sophianic School of Arts and Sciences, som ett arkiv för hans samlade verk under årens lopp.