Johan Evert Rosberg

Johan Evert Rosberg, föddes den 18 juni 1864 i Kyrkslätt, Nyland, och dog den 20 mars 1932 i Helsingfors. Han var en finländsk geograf och professor vid Helsingfors universitet.

Rosberg blev student 1883, filosofie magister 1886 och doktor 1900. Efter att i tolv år ha verkat som skollärare, anställdes han 1898 som lärare i geografi vid universitetet i Helsingfors. År 1902 fick han den nyinrättade extra ordinarie professuren i geografi, som 1912 ombildades till ordinarie professur i ämnet. Rosberg forskade framför allt inom den fysiska geografin.