J. Philippe Rushton

J. Philippe Rushton (1943-2012) var professor i psykologi vid University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada. Rushton tog två doktorat (Ph.D. och D.Sc.) från University of London och var ledamot i John Simon Guggenheim Foundation, American Association for the Advancement of Science, samt i de amerikanska, brittiska och kanadensiska psykologiska sällskapen. Han var också medlem i Behaviour Genetics Association, Human Behaviour
and Evolution Society och i Society for Neuroscience. Rushton publicerade sju böcker och närmare 200 artiklar. 1992 hamnade han på 22:a plats i listan över de mest publicerade psykologerna och på elfte plats av de mest citerade. Professor Rushton finns listad i Who’s Who in Science and Technology, Who’s Who in International Authors och i Who’s Who in Canada.