Hanns Heinz Ewers

Hanns Heinz Ewers (1871-1943) föddes i Düsseldorf och är mest känd för sitt författande av skräcklitteratur. Flera av Hanns Heinz Ewers böcker filmatiserades under hans livstid, så även denna bok om Horst Wessel. Under första världskriget var Ewers tysk agent i USA och han blev välkänd för sina spektakulära resor och upplevelser. Under sin studietid i Tyskland hade Ewers varit medlem i samma studentkår som Horst Wessel senare skulle bli medlem i, och Ewers kom under början av 1930-talet också att engagera sig i NSDAP. Detta engagemang föranledde att hans böcker inte längre fick någon uppmärksamhet efter andra världskriget, men under senare år har Ewers återupptäckts och flera av hans verk har nu getts ut på nytt.