Björn Björkqvist

Björn Björkqvist är född 1979 och har vuxit upp på Gotland.
Han har sedan tidig ålder varit politiskt engagerad, i såväl valet 2010 som 2014 kandiderade han för Svenskarnas parti och var fram till och
med hösten 2014 redaktör för nättidningen
Realisten.se.

Under de senaste 20 åren har Björkqvist gjort sig känd som uppskattad talare och med sin skarpa penna har han förmågan att blanda humor
och allvar i texter som berör.