Anton Stigermark

Anton Stigermark har en kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds Universitet. Han studerar för närvarande Politices Masterprogram vid Uppsala Universitet. Stigermark har varit aktiv som skribent sedan 2011 och publicerats i en rad olika tidningar. Stigermark var tidigare kulturpolitisk utskottsledare för SDU och suppleant i SD-Stockholms styrelse.