Alain de Benoist

Alain de Benoist är en av de ledande tänkarna inom den europeiska Nya högern, en metapolitisk tankeskola grundad i Frankrike 1968 genom etablerandet av GRECE (Forsknings- och Studiegruppen för Européisk Civilisation). Än idag förblir han dess främste representant, trots att han själv ogärna ser etiketten på sig själv. Som försvarare av kulturell identitet och integritet har han argumenterat för européers rätt att behålla sin identitet, och motsatt sig invandring, samtidigt som han föredrar att invandrargrupper bibehåller sin kultur framför påtvingad assimilering. Han har författat otaliga böcker om ämnen som invandring, religion, filosofi och politik. 1978 mottog han Grand Prix de l’Essai från Franska Akademien för sin bok Vu de droite.

De Benoist är redaktör för tidskrifterna Nouvelle Ecole och Krisis, och hans arbeten har publicerats i ett flertal tidskrifter som Mankind Quarterly, Telos, The Scorpion och Tyr. Under de gångna fyrtio åren har han fortsatt ha stor inverkan på i synnerhet den franska förståelsen av europeisk politik.