Adrian Molin

Adrian Molin (1880-1942) var en av de viktigaste i den konservativa, nationalistiska rörelsen unghögern. Han var en svensk sociolog och politiker. 1906 examinerade han som filosofie doktor vid Göteborgs högskola och blev välkänd som en aktiv samhällsdebattör och författare. Under 1906-1907 var han medarbetare på Svenska Dagbladet och startade sedermera tidskriften ”Det nya Sverige”, som han även var redaktör för.