Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellén föddes den 13 juni 1864 på Torsö i Mariestads kommun, och dog den 14 november 1922 i Uppsala. Han var en välkänd svensk statsvetare och politiker som bland annat verkade som riksdagsledamot 1905-1908 och 1911-1917. Kjellén var professor i geografi och statskunskap vid Göteborgs högskola och erhöll även den skytteanska professuren i statsvetenskap och vältalighet vid Uppsala universitet 1916.

Professor Kjellén är idag med känd såväl i Sverige som utomlands som upphovsmannen till den vetenskapliga disciplinen geopolitik, vilken anses ytterst viktig inom statsvetenskapen. Hans akademiska arbete var banbrytande och författade många verk inom statsvetenskap, geopolitik, geografi, historia och politik. Kjellén var också en mycket aktiv nationalist och en av huvudpersonerna bakom rörelsen unghögern. Tillsammans med andra akademiker, kulturpersonligheter m.fl. verkade unghögern för en ny nationalistisk höger som motsatte sig liberalism och den gamla högern, och främst genom tal och författande av texter och böcker lyfte fram den nationalistiska ideologin och världsåskådning bortom dagspolitikens frågor.