Gustav Sundbärg

Gustav Sundbärg, född 11 december 1857 i Leksands socken i Dalarna, död 21 november 1914 i Stockholm, var en svensk statistiker. Sundbärg blev student vid Uppsala universitet 1875 och filosofie kandidat där 1878. Han blev amanuens i Statistiska centralbyrån 1880, aktuarie 1892 samt förste aktuarie 1901.

Sundbärg var en synnerligen framstående statistiker och tog verksam del i Statistiska centralbyråns organisation. Sundbärg var även en av initiativtagarna till den 1901 i Stockholm bildade Statistiska föreningen.

Sundbärg knöts som erfaren statistiker till den stora Emigrationsutredningen 1907-1913. Han bidrog med sakkunskap, men blev kanske mest känd för den essä om Det svenska folklynnet som han publicerade bland utredningens bilagor. Essän nådde stor spridning och ger intressanta inblickar både i synen på folklynne.