Vad kvinnan vill…

Författare:

99,0 kr

Denna skrift på 40 sidor släpptes av Svea rikes förlag 1937. Skriften bygger på ett föredrag av Ruth Olsson som hölls för Samfundet Manhem. I Vad kvinnan vill… går hon till angrepp mot den feministiska rörelsen. Hon tar avstamp från Yrkeskvinnornas kongress 1937 (som arrangerades av en grupp marxistiskt orienterade kvinnor som kallade sig för Yrkeskvinnornas klubb) och den 3-årsplan som de där fastslog. Planen var att de yrkesverksamma kvinnorna skulle klättra till ledande platser inom respektive företag men också att nå politisk makt för sina marxistiska idéer. En av de drivande i klubben var Alva Myrdal.

Ruth Olsson tar avstånd från de feministiska idéerna som härstammar från den marxistiska tankeskolan. Hon menar tillexempel att moderns viktiga roll inte kan ersättas av betald arbetskraft och att man måste respektera kvinnans arbetsuppgifter i hemmet inte ska förigas på det sätt som feministerna vill göra.

Som allt antikvariskt finns endast ett ytterst begränsat antal. Böckerna säljs för dess historiska värde och inte av politiska skäl.

I lager

Artikelnr: 3042 Kategorier: , , Tagg: