Unikt antikvariskt flygbladspaket

219,0 kr

Detta är ett unikt erbjudande till alla samlare av äldre nationalistiskt material. När du beställer detta paket plockar vi ihop 10 olika produkter från vårt arkiv av antikvariskt material. Det rör sig om flygblad, små pamfletter, diktblad, inbjudningar, inbetalningskort, notblad med mera. Materialet kan komma från Svea rikes förlag, Samfundet Manhem, tidningen Nationen, Nationalsocialistiska blocket, Einar Åberg, Carlbergska stiftelsen, Fria Ord liksom anonyma utgivare.

Detta utgör en fantastisk möjlighet för historieintresserade och samlare att vidga såväl sitt kunnande som sina arkiv.

Som allt antikvariskt finns endast ett ytterst begränsat antal. Skrifterna säljs för dess historiska värde och inte av politiska skäl.

Artikelnr: 7150 Kategori: