Svenska tabun

Författare:

229,0 kr

Tabun finns i alla kulturen och samhällen. Tabun är förknippade med förbud och religion, med sjukdom och med död, med äckel och oförmåga. Tabun innebär förbud mer särskild social laddning. Den som bryter mot ett tabu passerar en gräns.

Tabuerade handlingar utlöser aggressivitet och hätskhet, avståndstagande och pinsam tystnad. ”Levande” tabun har samtidigt någon form av samhällelig funktion. Men det som är tabu och förbjudet i ett sammanhang kan vara tillåtet i ett annat.

Karl-Olov Arnstberg utmanar i ”Svenska tabun” själv en rad tabun. Fritt, infallsrikt och spännande skriver han om rituell renhet, censur, barn och barnuppfostran, tabu och storstadsliv, andra kulturer, det sexuella, om mat-tabun, döden liksom om befolkningsfrågan.

Han diskuterar dagens förnuftsdyrkande människa som ofta saknar referenser till en alternativ verklighet – ”gudarna är pensionerade”. Vad innebär det för behov av nya tabun?

Författare: Karl-Olov Arnstberg
Antal sidor: 380
Bindning: Inbunden
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-7331-046-9

Slut i lager