Svenska allmogens frihetsstrider

Författare:

359,0 kr

En krönika — från äldsta tider till våra dagar

Om vinnaren skriver historien, vem skriver då historien om alla som förlorat?

Oftast är det kungarna och överheten som skapar glorifierade berättelser om sig själva, berättelser som bevaras och lärs ut till Sveriges yngre generationer. Länge fanns ingen som berättade om alla vanliga svenskar som skickades ut att dö i centralmaktens många krig, människor som generation efter generation led under svält, fattigdom, förtryck och utarmande skatter.

Som barn till fattiga torpare kom Alfred Kämpe (1877—1936) i nära kontakt med de allt vanligare arbetskonflikterna bland Sveriges allmoge, och kunde på nära håll se hur brännvinet ledde till undernäring och armod i familjerna.

Möjligheten till reformer dröjde ända till 1890-talet, då arbetar- och nykter­hetsrörelsen kom till landsbygden. Nu kunde fattiga torpare, bönder, back­stugusittare, hantverkare, statare och drängar lära sig de första grunderna i en organiserad motståndskamp. Allmogen kunde nu ta strid för sin frihet. För det var en strid. Det var många som föll när svenska soldater sköt skarpt mot de medborgare som vågade protestera, fick livstids fängelse, torterades eller misshandlades till döds, såg sina hem slås sönder av godsherrens folk och sedan tvingades gå runt till sina grannar för att försöka tigga till sig en liten bit mat till sin familj.

Vårt moderna samhälle vilar på andras historia. Alfred Kämpe ger dig med sin ”Svenska allmogens frihetsstrider” en rapport om dåtidens uppror mot total maktfullkomlighet och svåra missförhållanden i vårt land.

Det var helt vanliga män och kvinnor som genom umbäranden lade grunden till det Sverige vi känner i dag. Ett bekvämt vardagsliv du delar med din familj, släkt, vänner, grannar och kollegor. Tills något i vårt land slutar fungera.

Lär dig av historien, du också, för det är bara vi som kan ta oss an vår tids kamp. Börja med att bilda dig.

Författare: Alfred Kämpe
Antal sidor: 634
Bindning: Inbunden
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
ISBN: 9789198463323

Slut i lager

Artikelnr: 7112 Kategorier: , , Etiketter: ,