Sun Tzu i mediaåldern

Författare:

239,0 kr

287 maximer om att vinna och betvinga opinioner

Kampen om själarna är kampen om makten.

Så var det redan i gammaltestamentlig tid. Det var då ”Det heliga kriget” blev ett begrepp.

Men också långt dessförinnan. Strängt taget alltsedan det funnits människor som formerat sig i organiserade samhällen. Så var det när den kinesiske krigsherren Sun Tzu (490 f kr) skrev sina maximer om krigets konst.

I mediaåldern framträder kampen om själarna tydligare än någonsin. Nyckelbegrepp är i dag ”Mediamakt”.

Begreppet har två huvudmeningar. Makten över medierna och Mediernas makt över själarna.

Ingen har bättre än Sun Tzu dokumenterat sig som mästaren när det gäller strategi och taktik för en ”krigföring” som tar sikte på att vinna och betvinga, inte genom den råa fysiska striden utan genom vilseledning och list, genom att förlöjliga det motståndaren håller heligt, utnyttja och fördjupa den splittring som finns i alla samhällen. Med ”the sound of Sun Tzu” har Jan Gillberg formulerat 287 maximer om att vinna och betvinga opinioner.

Det är en samling som med maximernas koncentration lär ut knepen, men också visar hur de manipulativa krafterna tvinnar sina nät. Både den som är ute efter att manipulera och den som vill kunna genomskåda manipulationen berikas med 2 500 år gamla tankar som genom den moderna mediatekniken fått ett genomslag som aldrig tidigare.

Författare: Jan Gillberg
Antal sidor: 132
Bindning: Inbunden
Utgivningsår: 1996
Språk: Svenska
ISBN: 91-88384-78-0

Slut i lager