Solnedgång över Babel

Författare:

179,0 kr

”Mot bakgrund av mytens landskap framträder vår egen civilisation i ljuset av den nedgående solens sista strålar. Ett egenartat färgspel skapar en fantastisk arkitektur bland molnen: ett slott med tusen tinnar, ett skepp med svällande segel, ett torn som i hisnande avsatser klättrar upp mot stjärnorna?

Solnedgång över Babel är egentligen inte en bok, utan en mängd, kanske rentav en oändlig mängd, möjliga böcker.

På samma sätt som ett prisma upplöser det vita ljuset i en skur av färger, bryter författaren här upp vår kulturs bärande temata i ett strålande spektrum. Resultatet kan varken entydigt definieras som sociologi, psykologi, filosofi, litteraturkritik eller poesi.

Men kanske kan man, trots färgrikedomen och den perspektivistiska mångfalden, överallt ana den ariadnetråd som löper genom tillvarons labyrint, och därmed även den fråga som genomsyrar texten från första till sista stavelsen: varifrån kommer vi och vart är vi på väg?”

Innehåll:

Introduktion

Första kretsen – den sociologiska kritiken

Relativisten
Sanning och bekvämlighet
En enhetlig byggnadsplan
Det jordiska paradiset
Don Quijote och pratkvarnarna
Televisionen och varseblivningen
Mode

Andra kretsen – den psykologiska kritiken

Den babyloniska fångenskapen
Manliga och kvinnliga folk
Svionen – ett germanskt specialfall
Kulturkritik och pessimism
Tankedriften
Inkvisition och psykoanalys – diptyk i heretikernas kapell
Gnostisk psykologi – predikan i det fria

Tredje kretsen – den musikaliska kritiken

Vägen till den nya musiken
Platon och tolvtonsmusiken
Musikens gudinna – Intermezzo i musikernas paviljong

Fjärde kretsen – den estetiska kritiken

Den tvekönade människan
Människan som konstverk
Den romantiske konstnären
De artificiella paradisen
Är den romantiska människan för alltid passé?
Modern konst
Poesi och kritik

Femte kretsen – de okritiska drömmarnas land

Hollywood
Myntets två sidor
Avsked från drömmarnas land

Sjätte kretsen – poeternas parnass

Metoden
Palimpsest
Tankens odyssé

Sjunde kretsen – Den metafysiska trollkretsen, önskan om att nå upp till Gud

Solnedgång över Babel
Davids berättelse

Författare: Lars Holger Holm
Antal sidor: 264
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 1999
Språk: Svenska
ISBN: 91-973661-0-2

I lager

Artikelnr: 6306 Kategorier: ,