Romer i Sverige

Författare:

289,0 kr

Romerna lever i en mer eller mindre permanent konflikt med Europas majoritetsbefolkningar. Tveklöst utgör de Europas mest problematiska etniska minoritet.
I ”Romer i Sverige” ges en grundlig genomgång av romernas svenska historia. Deras renhetsföreställningar beskrivs och förklaras, liksom hur de försvarar sin livsform. Romers kriminalitet ägnas ett särskilt kapitel. Den tiggarinvasion som Sverige är utsatt för diskuteras utförligt, inbegripet den EU-politik som ligger bakom. Boken avslutas med en granskning av den kostsamma statliga ”offerindustri” som enögt utreder hur rasistiskt, fördomsfullt och diskriminerande svenskar behandlar romerna.

Författare: Karl-Olov Arnstberg
Antal sidor: 345
Bindning: Inbunden
Utgiven: 2015
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-981855-0-8

I lager