Röd död

Författare:

99,0 kr

– kulturmarxismens rötter och strävan

I det nationalsocialistiska Tyskland varnade staten för bolsjevismen.
Bolsjevismen ansågs utgöra ett globalt hot, med Sovjetunionen som dess främsta avantgarde. Bolsjevismen betraktades dessutom vara betydligt äldre, mer vittförgrenad och komplex än den samtida sovjetiska kommunismen. Vilken definition gav nationalsocialisterna bolsjevismen? Vilka uttryck ansågs den ha tagit genom historien? Med vilka medel verkade den? Är kulturmarxismen dess nuvarande manifestation?

Röd död är boken som inte räds att utmana den etablerade historieskrivningen och presentera alternativa förklaringsmodeller. Den innehåller dessutom ett förord – Våra fäders tro – av den
nationalsocialistiska trotjänerskan Vera Oredsson, som växte upp i Tyskland och kom till Sverige som 17-åring vid krigsslutet 1945.

Innehåll:

– Våra fäders tro av Vera Oredsson

– Inledning

– Judendomen och kristendomen

– Frimureriet och upplysningen

– Marxismen och kommunismen

– Demokratin och kulturmarxismen

– Den röda döden

Författare: Olof Flodæus
Antal sidor: 108
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-977749-5-6

Slut i lager