Provinsen

Författare:

199,0 kr

Lars Holger Holms groteska och lustiga ”bygdespel” tar läsaren på en resa genom ett märkligt Sverige i en märklig värld. En värld skapad av författaren, men en som kanske ligger närmare verkligheten än vi vill tro…

En skönlitterär uppföljare till författarens Helvetets förgård och Tillsammans är vi svaga.

Efter att 1884 ha utgivit novellsamlingen ”Giftas” åtalades August Strindberg för ”osedlighet”. Bakom åtalet låg hans hustrus närmaste väninna, en fin societetsdam… Även denna folklivsskildring – anakronistiskt avhandlande sederna i ett land som officiellt befriat sig från sådana – är för tidens smak omoralisk. Därmed förklarar sig likväl författaren nöjd, för han har uppnått sitt mål, som är att kittla tentaklerna på en hycklande, kallblodig, blaserat rovlysten publik. I det sammanhanget är bokens egentliga litterära förtjänster eller brister av underordnad betydelse. Den avgörande frågan är snarare: vågar den argusögda hydran ens inför sig själv medge att den sett sin egen nuna i narrspegeln? Eller kommer den där blott se en udda skildring av en samling individer så hopplöst och elitistiskt marginaliserade att varken inlevelseförmåga eller teoretiskt grundad social medkänsla förmår nå dem? Mycket talar för det senare. Men för den som i all stillsamhet vägrar ha sitt samvete i lag med sin samtid kan detta likväl vara ”århundradets” roman.

Och om bara åklagaren förstod vad som egentligen står där, skulle väl även undertecknad snart vara föremål för juridiska omsorger tillika hätska angrepp i dagbladens spalter. Kanske vore dock även detta slags infama uppmärksamhet i själva verket en nåd att stilla bedja om i den stora tystnadens och den kollektiva förträfflighetens rike, där även de oskyldigt dömdas skrin sedan tidernas morgon äro förutbestämda att klinga ohörda. Provinsen är den dramatiserade tredje delen av den samhällssatiriska trilogi vars tidigare delar i kronologisk ordning utgörs av böckerna Helvetets förgård och Tillsammans är vi svaga.

Författare: Lars Holger Holm
Antal sidor: 306
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2011
Språk: Svenska
ISBN-10: 1907166513
ISBN-13: 978-1907166518

 

 

I lager

Artikelnr: 6265 Kategorier: ,