PK-folket – Männen

Författare:

259,0 kr

PK-folket innehåller ett sextiotal porträtt av ledande svenska politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare. Det som ursprungligen var tänkt som en bok, blev alltför omfångsrikt och PK-folket har därför delats i två böcker: En om de politiskt korrekta männen och en om kvinnorna. I allt väsentligt är porträtten sakliga. Det som dessa offentliga personer sagt och gjort (eller inte gjort) får tala för sig självt.

Det en rätt motbjudande samling av offentliga personer som presenteras. Det omdömet baseras inte på deras politiska preferenser utan på deras moraliska brister, obekymrade förhållningssätt till sanningen, okunnighet och, inte minst, den nöjda sadism med vilken de smädar sina politiska motståndare. PK-folket är värdegrundstroende. De har frånsagt sig rätten att tänka själva och bilda egna uppfattningar i samhällsviktiga frågor. Deras politiska uttalanden är inlärda och därmed förutsägbara. Den som är duktig på att säga de rätta PK-flosklerna vid rätt tillfälle kan få en fin karriär med hög lön och makt över andra människor.

PK-folket knyter an till i synnerhet två av Karl-Olov Arnstbergs tidigare böcker: PK-samhället (2016) och Godhetstyranniet (2020)

Författare: Karl-Olov Arnstberg
Bindning: Flexband
Antal sidor: 300
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-987061-0-9

Slut i lager