Om judarnes företräde, välde och lycka

Författare:

169,0 kr

Denna skrift utkom första gången 1815. I denna andra utgåva som utkom 1935 skriver utgivaren i sitt förord:

”Orginalet till föreliggande upplysningsskrift i judefrågan utgavs 1815 av den på sin tid mycket kände och aktade teaterförfattaren, direktören vid Dramatiska Teatern och Kungl. operan i Stockholm, översten Carl Gustaf Nordforss. (…)
År 1815 översatte och utgav Nordforss satiren ”Om judarnes företräde, välde och lycka”, ett i sanning intressant kulturdokument, bevisande bl.a., att en judefråga existerade i vårt land redan i början av 1800-talet.”

Skriften är på 34 sidor. Baksidan är stämplad med bokförlaget Svea rikes stämpel.

Som allt antikvariskt är det ett ytterst begränsat antal. Böckerna säljs för dess historiska värde och inte av politiska skäl.

I lager