Om fädernas öden och ära

99,0 kr

Om fädernas öden och ära – en gammalsvensk skrift i götisk anda gavs ut av samfundet Manhem på Svea rikes förlag. Skriften publicerades 1935 och är på 18 sidor.

Skriften består av en insändare i Dag-Bladet Wälsinade Tryck-Friheten den 7 juni 1782. Utgivaren har valt att behålla urtexten ordagrant vilket innebär att språket är något ålderdomligt men det gör inte innehållet mindre intressant. ”Det är onekligen en stolt och manlig syn på tingen och icke föraktligt mått av kunskap i svensk historia och nordisk mytologi och fornhävd, som uppbär och levandegör framställningen”, för att citera utgivaren.

Som allt antikvariskt finns endast ett begränsat antal av skriften.

I lager

Artikelnr: 3031 Kategorier: , , Tagg: