Nybyggnaden av det tyska riket

Författare:

139,0 kr219,0 kr

I förordet till denna originalöversättning av Oswald Spenglers Neubau des deutschen Reiches skriver Lars Holger Holm att ”de problem Spengler brottades med inte endast var symptomatiska för det Tyskland som efter freden i Versailles genomgick en djupgående samhällskris; de speglar även vår tid och de dramatiska sociala omvälvningar vi i ögonblicket genomlever.” Så kan också Spenglers idéer om en nydaning av 1924 års tyska samhälle läsas som både ett stycke historia och en tidlös betraktelse över de moderna staternas politiska problem. I Nybyggnaden av det tyska riket täcker Spengler flera viktiga samhällsområden; från skattepolitik till utbildning och medborgerliga rättigheter, och presenterar en analys och kritik av samtliga områden som känns lika aktuella idag.

Innehåll:
Översättarens förord
1. Träsket
2. Personlighet och statlig tjänst
3. Utbildning — fostran eller bildning?
4. Rätten som en konsekvens av plikter
5. Den tyska valutan
6. Mot skattebolsjevismen
7. Arbete och egendom
8. Beträffande världsläget

Författare: Oswald Spengler
Antal sidor: 124
Bindning: Häftad | Inbunden
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
ISBN: 978-1-910524-20-6 | 978-1-910524-21-3

Nollställ