Nostos

Författare:

159,0 kr

”Ty hemmet är återkomst, är minne och tradition, är historiens närvaro i nuet och nuets närvaro i historien.” – Ur XXXIX Hembygd

Det blåser upp till storm. Vi vet ännu mycket litet om hur denna storm kommer att gestalta sig, men vi vet att den kommer. I en storm kan bara den navigera säkert som är lugn inombords. Inre lugn kommer av att man vet vem man är och vart man är på väg. Denna vetskap har i sin tur sin grund i hemmet och utgör dess inre motsvarighet. I den prosalyriska samlingen Nostos har jag försökt att levandegöra detta hem sådant jag själv upplever det.

Ett av de främsta europeiska diktverken inom vad man skulle kunna kalla Nostos-litteraturen är Dante Alighieris Den gudomliga komedin. Det hem som den landflyktige diktaren levandegör är den europeiska medeltiden. Medeltiden är den grund som dagens Europa ännu vilar på. Det är genom medeltiden som det antika arvet är en levande kraft i europeisk kultur. Mycket kraft har hämtats ur Dantes verk och det fortfar att vara en av vår kulturs viktigaste inspirationskällor. Liksom Vergilius vägleder Dante vägleder Dante oss.

Det är min förhoppning att denna bok ska sälla sig som ännu en röst till den stora kör av röster, där Komedin utgör en av huvudstämmorna, och så i någon liten mån bidra till att inspirera och orientera i en tid som, under förutsättning att vi inte vänder oss bort ifrån det vi är och det vi har varit, kan innebära en pånyttfödelse.

Att minnas är att göra motstånd.

Antal sidor: 162
Utgiven: 2017
Utgivare: Arktos
Författare: Jonas Åberg
Bindning: Häftad
Språk: Svenska

I lager

Artikelnr: 6821 Kategorier: , Etiketter: ,