Nationen nr 5/1941

199,0 kr

Tidningen Nationen utkom mellan 1925 och 1941. Tidningen gavs ut av Elof Eriksson och har beskrivits som en svensk motsvarighet till der Stürmer och Eriksson hade kontakt med tidningens utgivare Julius Streicher. De tre sista åren övergick Nationen från tidning till tidskrift. Logik Förlag väljer här att sälja de sista årgångarna. Vi har även tidigare utgåvor men då de är sköra och i stort format väljer vi att enbart sälja dem i vår fysiska butik på Västra Långgatan 29 i Älgarås.

Detta är nummer 332 från starten.

Ur innehållet:

 • Nationellt system!
 • Kyrkligt uppvaknande?
 • Vid skiljevägen
 • ”Ingen fred i världen!”
 • Var finns den goda viljan?
 • Sovjetstaten – en judestat!
 • Anglosaxiskt imperium
 • Ungdomens förförare
 • Rasdebatt i det blå
 • Ungdomens förförare
 • Frimureriets diktaturplaner
 • Oro bland folkförvillarna
 • I brännpunkten
 • Från när och fjärran

34 sidor.

Som allt antikvariskt finns endast ett ytterst begränsat antal. Skrifterna säljs för dess historiska värde och inte av politiska skäl.

I lager