Nationen nr 1/1941

199,0 kr

Tidningen Nationen utkom mellan 1925 och 1941. Tidningen gavs ut av Elof Eriksson och har beskrivits som en svensk motsvarighet till der Stürmer och Eriksson hade kontakt med tidningens utgivare Julius Streicher. De tre sista åren övergick Nationen från tidning till tidskrift. Logik Förlag väljer här att sälja de sista årgångarna. Vi har även tidigare utgåvor men då de är sköra och i stort format väljer vi att enbart sälja dem i vår fysiska butik på Västra Långgatan 29 i Älgarås.

Ur innehållet:

 • Frihetsidealet
 • ”Israels svärd”
 • Upplösning av frimureriet!
 • Medels frimureriet behärskade London Rumänien
 • Andarnas världskamp – appell av dr Otto Dietrich
 • Frimurarna och judendomen
 • ”Demokratisk rättvisa”
 • Religionsförfalskning
 • Lindholmpartiet och frimureriet
 • I brännpunkten
 • Från när och fjärran

42 sidor. Illustrerad.

Som allt antikvariskt finns endast ett ytterst begränsat antal. Skrifterna säljs för dess historiska värde och inte av politiska skäl.

I lager