Marxismen, de kristna folken, de kristna kyrkorna

Författare:

99,0 kr

Denna skrift på 16 sidor gavs ut 1957 och författades av kyrkoherden Viktor Vallberg.

Vallberg går i denna skrift till attack mot marxismen som han menar är ett stort hot mot kristendomen. Skriften stannar dock inte vid teologisk diskussion utan ifrågasätter bland annat hur USA och England kunde ställa sig på Sovjetunionens sida under andra världskriget. Författaren går till skarpa angrepp mot vad han anser vara den judiska marxismen men även mot de kristna som ställt sig på marxismens sida:

”Ännu tio år efteråt kunde en biskop hänvisa till, hur man ’kunde andas ut’ vid Tysklands nederlag och framdraga saken t.o.m. i sitt herdabrev! När marxismen-bolsjevismen segrade, då kunde man ’andas ut’ av lättnad i de svenska kyrkorna! Men då måste man fråga: Vad hade man andats in? Var det inte giftångor från den förljugna världspressen, den enda, som det var tillåtet för en man med anseende att läsa!”

Vallberg ställer sig kritisk till vissa delar av nationalsocialismen. Bland annat påpekar han att han anser att Nietzsches inflytande på nationalsocialismen är olycklig.

Denna skrift är mycket intressant än idag, inte minst ur ett historiskt perspektiv då den tar upp frågor kring andra världskriget som ännu är känsliga.

Som allt antikvariskt finns endast ett ytterst begränsat antal. Böckerna säljs för dess historiska värde och inte av politiska skäl.

I lager