Kreugermordet

Författare:

179,0 kr

DSM Dokument 2

Lars-Jonas Ångström lyckades som dittills ende forskare få åtkomst till de handlingar, som finns på riksarkivet och som gäller Ivar Kreuger och Kreugerkoncernen. Detta mest av en slump. Ångström skickade in sin ansökan under ett interregnum mellan två justitieministrar.

Detta gav Lars-Jonas Ångström en unik plattform, utifrån vilken han kunde fördjupa sin redan då sedan många år bedrivna forskning om och kring Ivar Kreuger och Kreugerkoncernen. Det resulterade i den 1990 utgivna boken ”Därför mördades Ivar Kreuger” – vad som alltjämt gäller som den sakframställning, där frågan om ”mord eller självmord” får sin mest grundliga genomlysning.

I detta DSM Dokument ”Kreuger-mordet” presenteras ett antal nya fakta i målet, vilka jämte vad som tidigare varit eller av Ångström gjorts känt fogas samman i en analys, som gör att svaret på frågan ”mor eller självmord” nu nått fram till sitt entydiga svar: ”Det var inte självmord. Det var mord.”

Märkligt nog var detta nästintill ord för ord vad doktor Erik Karlmark yttrade, när han dagen före den obduktion, som sedan genom contraorder ställdes in, besiktigade kroppen efter Ivar Kreuger. Om detta vet Ivar Kreugers  systerdotter Eva Dyrssen att berätta. Hon var med! Då 22 år gammal. i dag 90 år  men hon minns och berättar i detta DSM Dokument vad hon minns för nu 68 år sedan.

Författare: Lars-Jonas Ångström
Antal sidor: 108
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2000
Språk: Svenska
ISBN: 91-89473-01-9

I lager

Artikelnr: 7227 Kategorier: , Taggar: ,