Häftespaket

169,0 kr

En samling av 7 häften vi har här på Logik.

Den nordiska ledartanken,
Den nordiska ledartanken är en skrift om ledarskap, vad som utmärker en sann ledare och varför vissa personer blir åtföljda av tusenden. Skillnaden mellan en despot och ledare, ledartankens funktion i folkgemenskapen, jämlikhets- och majoritetsprinciperna är några av de saker som tas upp.

En annan bild av Hitler,
Samlade verk av C.E. Carlberg, Rütger Essén, Sven Hedin, Paula Hitler, K.G. Ossiannilsson och Annie Åkerhielm

I denna skrift möter vi en bild av Adolf Hitler som är mycket olik den vi brukar möta. Texterna är omsorgsfullt utvalda och skildrar främst människor som levde under samma tid som Hitler och lät lyssna på vad Hitler hade att säga.

Demokratin som dödgrävare,
I statlig och regimtrogen massmedia är den parlamentariska demokratin ett styrelseskick höjt över varje misstanke, alltid ofelbar och alltid överlägsen. Men historiens facit säger något annat. Ett styrelseskick ska främst dömas efter dess inverkan på folkets och landets välgång. Att den parlamentariska demokratin på olika sätt gynnar samhällets makthavare och dess stödtrupper är inget skäl till varför ett samhälle ska ha demokratin som styrelseskick.

Kollektivmänniskan,

Hur kommer det sig att kommunismen alltid stannat vid politisk despotism när dess egna förespråkare i den egna propagandan, och troligen ärliga tron, kämpar för ett samhälle där massan styr?

Är den stora massan kapabel att driva ett samhälle framåt eller är detta blott en illusion av drömmare?
Krävs det egentligen en sakkunnig och ansvarstagande elit för att samhället ska utvecklas?
Marc. Hentzel gör här upp med den kollektivistiska läran som återfinns inom såväl kommunism och socialdemokrati som i viss mån inom liberalismen.

Marc. Hentzel visar också att grunden till kollektivismens framgång ligger i den internationalistiska kapitalismens förtryck av arbetare och bönder.
I Kollektivmänniskan förklarar Hentzel att man måste förstå massans psykologi för att ha förståelse för och att kunna föra en sund, folklig politik, något som såväl marxister som kapitalister fatalt misslyckats med.
Kollektivmänniskan utgör en viktig del i debatten och är lika aktuell idag som när den senast släpptes för över 70 år sedan.
Kollektivmänniskan ger goda argument i debatten om marxismens väsen och visar att en sund socialism är befriad från kollektivism.

Mitt liv som revisionist,
Professor Robert Faurisson berättar här om sitt händelserika liv mellan åren 1983-1987. Som en av världens mest namnkunniga historierevisionister har han fått utstå flera personliga bakslag men samtidigt fört den revisionistiska historieskolan framåt.

I Mitt liv som revisionist berättar Faurisson om den första rättsprocessen mot Ernst Zündel, en rättegång som blev en förlust för alla förintelseanhängare och ett steg framåt för revisionismen. Han berättar även om olika ”affärer” som på olika sätt rört revisionismen: Rättegången mot Klaus Barbie, åtal och domar mot författaren, Le Pens uttalande om gaskamrarna som en fotnot mm.

Revisionismens segrar,
Den 10-12 december 2006 arrangerades en stor konferens i Teheran i Iran på temat Förintelsen. Bland de inbjudna fanns såväl forskare som tror på Förintelsen som så kallade historierevisionister, det vill säga forskare som kommit fram till slutsatsen att det som kallas Förintelsen inte kan ha ägt rum.

En av de inbjudna var Robert Faurisson som föreläste på temat Revisionismens segrar. Hans tal har sedan översatts till en mängd språk och publiceras nu på svenska.

Konferensen har gått till historien av flera orsaker. Bland annat för att det var första gången som historierevisionister bjöds in till en Förintelsekonferens som arrangerades av en stat med deltagande från en regering. En annan anledning är att flera av deltagarna, däribland Robert Faurisson, utsattes för olika former av förföljelse när de återvände till sina hemländer.

Frisinnade ord,
”Sverige är uttömt, och gemenskapen är död / en minoritet som är förtryckta, och svensken är i nöd. / Större städer växer, mer för varje år / och i betongen pratas det, på språk du ej förstår.” – ur Torpet är förfallet

Frisinnade ord av Elisabeth Ålind är en frisk och fräsch diktbukett i den samtida litteraturfloran.

Här möter vi den verklighet som etablerade litteraturkritiker och andra politiska korrekthetens väktare inom massmedia förvränger eller ignorerar – den mörka uppgivenhet och andnöd som drabbar ung som gammal i det mångkulturella Sverige. Men vi möter också motståndsviljans och kampandans befriande hoppfullhet och ljus.

Detta paket är en julspecial som försvinner strax efter årsskiftet.
God Jul, kära Logikare.

I lager