Generation Identitet

Författare:

125,0 kr

Generation Identitet – En krigsförklaring mot 68-generationen

Markus Willinger föddes 1992 och växte upp i Schärding am Inn i Österrike. Han har varit politiskt aktiv inom den alternativa högern sedan han var femton år gammal, och studerar idag historia och statsvetenskap vid Stuttgarts universitet.

Från bokens baksida:

Att förneka de européiska folken rätten till ett eget arv, en egen historia och till och med egna hemländer har blivit en central del av den moderna västvärldens kulturella grundvalar. Massinvandring, selektiv och demoniserande historieskrivning, och en ständig spärreld av pervers, eller som bäst meningslös, konsumtionskultur är alla faktorer som bidragit till att förminska Europa till en politisk icke-tillvaro. Hennes infödda befolkning består till största delen av atomistiska individer, som saknar minsta tendens till syfte eller mening, och blir allt mer offer för ett politiskt system som saknar allt intresse för sina egna undersåtar. Det finns många perspektiv på hur det kunde bli så här, men Majrevolten 1968 var helt säkert av avgörande betydelse för att skapa den apolitiska, självdestruktiva situation i vilken det postmoderna Europa idag befinner sig. Det här är dock inte någon historiebok. Den handlar inte främst om hur detta läge uppkommit, utan om vad som kan och bör göras åt det, och mer precist vem som ska göra det. Efter de politiska, journalistiska och akademiska eliternas svek, och en hel europeisk generation vars medlöperi gjorde det möjligt, är det nu upp till de unga – de främsta offren för den västerländska civilisationens urspårning – att vända skeppet. I Generation Identitet presenterar aktivisten Markus Willinger sin syn på den spirande identitära rörelsens ideologi i 41 korta, raka kapitel. Willinger målar en kristallklar bild av vad som har gått fel, och pekar ut den riktning i vilken vi ska söka efter lösningar. Generation Identitet rör sig smidigt mellan radikalt politiskt tänkande och existentiell filosofi, och förklarar på ett tydligt men poetiskt sätt vad unga européer ska eller bör säga till de korrupta representanterna för vår kontinents senila sociala strukturer. Det här är inte ett manifest, det är en krigsförklaring.

Innehåll:

Förord
1. Generation Identitet
2. Ensamhet
3. Religion
4. Politik
5. Det idylliska familjelivet
6. Kön
7. De ofödda
8. Ekonomi
9. Kritiskt tänkande
10. Ekologi
11. Det mångkulturella samhället
12. Universalism
13. Demokrati
14. Mångfald
15. Nationalsocialism
16. Jordens Undergång
17. Utrikespolitik
18. Europeiska Unionen
19. Döden
20. Sexualitet
21. Rasism
22. Det nya året
23. Det romerska rikets nedgång och fall
24. Islam
25. Kropp och själ
26. Frihet
27. Etnopluralism
28. Ansvar
29. En globaliserad värld
30. Verklighetsflykt
31. Tidsandan
32. Längtan efter en identitet
33. Värnplikt
34. Integration
35. En värld utan identiteter
36. Konflikten i Mellanöstern
37. Konst
38. Aurea Aetas: den gyllene eran
39. Vårt beslut
40. Våra vapen
41. Krigsförklaring

Författare: Markus Willinger
Antal sidor: 98
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
ISBN: 978-1-907166-42-6

I lager

Artikelnr: 6130 Kategorier: , , Etiketter: ,