Den svenska mediacensuren

Författare:

199,0 kr

DSM Dokument 7

I denna bok har Jan Gillberg samlat en lång rad skribenter som nekats tillträde till gammelmedia. Bland författarna märks Lars Adelskogh, Bo Lindblom, Lars Berglund, Heikki H Tann, Lars Berglund, John Järvenpää, med flera. Artiklarna handlar om bland annat Estoniakatastrofen, invandring och islamisering, Palmeutredningen, Kreugerdramat och skolväsendet.

Från bokens baksida:
Censur förknippas vanligen med av statlig myndighet vidtagna åtgärder ägnade att begränsa tryck-, yttrande- och åsiktsfriheten. I Sverige är det numera medierna själva som i allt högre grad iklätt sig rollen som ”censor” – den makt somavgör vad och vem som tillåtas komma i tryck eller tillåts eller tillåts få sin mening uttryckt i radio/tv. I denna skrift ges 40 exempel på artiklar som förvägrats publicering i ”main stream media”.

Genom denna Den svenska mediacensuren har det byggts upp skyddsvallar mot nytänkande och ifrågasättanden av vad som genom av medierna bedriven indoktrinering kommit att gälla som politiskt korrekta uppfattningar och åsikter.

Författare: Jan Gillberg (red)
Antal sidor: 224
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-976436-4-1

I lager