Den nya högern

Författare:

369,0 kr

– Antiliberalism i det postmoderna Europa.

Den nya högern är den första svenska översättningen av Michael O’Mearas klassiska studie av de identitära rörelser som sedan decennier omformat konturerna i europeisk politik. Här möter vi Alain de Benoists GRECE (Groupement de Recherche et d’Etude pour la Civilisation Européenne), som av Paul Piccone i Telos kallats den intressantaste intellektuella sammanslutning som funnits på kontinenten sedan femtiotalets existentialister. Gruppen utgör idag den ledande skolbildningen inom samtida högertänkande. GRECE bildades av veteraner från nationalistiska, högerradikala, traditionalistiska och regionalistiska rörelser, och började sin bana som en mindre sammanslutning franska intellektuella, med målet att stärka den europeiska kulturens sönderfallande grundvalar. På grund av den höga kvalitet som utmärkte dess publikationer, och dess filosofiskt övertygande omformulering av högerns projekt, drog tankesmedjan omedelbart till sig anhängare. Redan på det sena 70-talet hade GRECE rekryterat en imponerande uppsättning kontinentala tänkare till sin verksamhet.

I Italien, Tyskland, Belgien och ett antal andra europeiska länder, har det sedan dess uppstått organisationer och förlag som antingen varit direkt kopplade till GRECE i Paris, eller varit engagerade i liknande projekt. Som en följd av denna utveckling, har idéer påverkade av GRECE börjat spela en allt större roll i formuleringen av alternativ till den rådande ideologiska ordningen i Europa. Den europeiska nya höger som GRECE skapat är dock inte nyskapande i modern mening, utan i traditionalistisk. Man vill förverkliga de möjligheter som fortfarande ligger latent i den europeiska kulturen. Ett sådant projekt är idag mer angeläget än någonsin, eftersom ett halvt århundrade under liberaldemokratiska, amerikanska lydregimer har gjort att Europas människor nu hotas av utplåning som distinkta folk och kulturer. I direkt opposition mot de europeiska eliternas svek, vänder sig den nya högern till det ursprungliga hos den europeiska människan, i hopp om att väcka en vilja till motstånd och kreativitet. Resultatet, som dokumenteras i denna bok, är kanske den mest förödande kritik av det liberala projektet som formulerats.

Den nya högern innehåller ett för den svenska utgåvan unikt förord av Daniel Friberg.

Innehåll:

 • Förord: Högern kommer tillbaka
 • Inledning: Den sanna högern
 • 1. Från den gamla högern till den nya
 • 2. Metapolitik
 • 3. Liberalismens mängdvälde
 • 4. Gudarnas skymning
 • 5. Arkeofuturism
 • 6. Antieuropa
 • 7. Väst mot Europa
 • 8. Imperium
 • Slutsats
 • Index

Författare: Michael O’Meara
Antal sidor: 378
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
ISBN: 978-1-910524-43-5