Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf

Författare:

149,0 kr

– med tillägg efter tryckta och otryckta källor.

Carl von Linné framstår utan motstycke då det gäller svensk natur- och vetenskapshistoria. Denna ”biologins store encyklopedist” levde i en tid då en ensam forskare fortfarande kunde ha ambitionen att namnge alla kända växter och djur. Linnés ryktbarhet grundar sig på hans insatser inom den systematiska botaniken. Det så kallade sexualsystemet fick stor betydelse och blev ett praktiskt men artificiellt system för växternas indelning i släkten och arter. Han introducerade metodiken att namnge alla arter med binär nomenklatur, släkt- och artnamn, en princip som fortfarande används inom biologin.

Denna skrift med Linnéminnen, publicerad knappt hundra år efter hans död, utges nu på nytt i faksimilupplaga. Trots gammalstavningen finner vi en populärt hållen levnadsteckning som fångar tidens karaktär och uttryckssätt. Boken bygger på Linnés egna självbiografier och brev tillsammans med annan för tiden tillgänglig information. Vi får följa Linnés karriär och vetenskapliga framsteg och får inblickar i hans privata förhållanden, familj och umgänge.

I ett nyskrivet efterord av Folke K Larsson finns en rad källhänvisningar för den som vill veta mer om Linnés liv och person. Forskningen om Linné är omfattande och inte minst de angivna internetlänkarna erbjuder rika källor till fortsatta upplevelser.

Författare: Arvid Ahnfeldt
Antal sidor: 151
Bindning: Inbunden
Utgivningsår: 2004
Språk: Svenska
ISBN: 9789163152993

Slut i lager