Budskapet från Norden

Författare:

99,0 kr

Budskapet från Norden
– Faderskärleken
– Lagarna för Natur och Liv

Skriften är på 16 sidor och utgavs 1937 av Svea Rikes Förlag.

Som allt antikvariskt material finns endast ett ytterst begränsat antal. Böckerna säljs på grund av dess historiska värde, ej av politiska skäl.

I lager