Är världen upp och ner?

179,0 kr

Från bokens baksida:

Lasse Wilhelmson är född 1941 i Stockholm, men har bott större delen av sitt liv i Täby kommun. Han är gift och har fem vuxna barn och ett växande antal barnbarn. Lasse har en judisk släktbakgrund genom sin mor och släkt i Israel, Sverige och USA. I början av 1960-talet bodde han några år i Israel.

Det var först på 2000-talet som han började engagera sig aktivt i palestinafrågan, ett arbete som efterhand ledde fram till en personlig uppgörelse med hans judiska identitet och ideologier överhuvudtaget. I dag ser han sig som en oberoende humanist och sanningssökare.

Israel är i dag, enligt Lasse, det största hotet mot fred i världen och sionismen det största hotet mot frihet och trygghet, ja mot mänskligheten som sådan. Därför är det viktigt att nu ena alla demokratiska och antirasistiska krafter mot sionismen, från höger och vänster, bland sekulära såväl som troende. Solidaritetsarbetet med palestinierna bör ges högsta prioritet.

?Är världen upp och ner?? är ett urval av artiklar och intervjuer med Lasse Wilhelmson, med tonvikt på palestinafrågan och sionismen. Den omfattar den första åttaårsperioden av 2000-talet då stora förändringar skett i världen. Det gäller falsk flagg-operationerna den 11 september 2001 mot World Trade Center och Pentagon, ockupationen av Irak 2003, massakern på civila i Gaza kring nyåret 2009, ekonomisk kris, Storebrorslagar, terrorism, klimatförändringar och pandemier. Den bild som mainstream media ger härvidlag, styrs av samma ekonomiska och politiska intressen som den maktelit har, vilken beslutat om de folkrättsstridiga krigen eller förorsakat den ekonomiska krisen.

Resultatet blir att ockupation framställs som befrielse, som i Irak, att massaker på civila framställs som självförsvar, som i Gaza, och att Sveriges första krig på över 200 år framställs som U-hjälp, som i Afghanistan. Vi får ett språkbruk där det mesta blir upp och ner. ?Är världen upp och ner?? är författarens bidrag till att vända den rätt genom att ge alternativa fakta, perspektiv och idéer som kan befria vårt tänkande från det orwellska sanningsministeriets påbjudna uppfattningar.
Författare: Lasse Wilhelmson
Antal sidor: 175
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2009
Språk: Svenska
ISBN: 9789197837705

Läs mer