Människan och tekniken

Författare:

129,0 kr229,0 kr

Oswald Spenglers Människan och tekniken innehåller en rad prognoser som idag, dryga åttio år efter att boken skrevs, framstår som anmärkningsvärt träffsäkra. Spengler förutsåg att industrialiseringen skulle leda till omfattande miljöproblem och att otaliga djurarter skulle utrotas. Han förutsåg vidare att arbetskraft från tredje världen alltmer skulle konkurrera ut den västerländske arbetaren genom att utföra samma arbete till lägre lön. Tyngdpunkten i den industriella produktionen skulle därför successivt komma att förskjutas till områden som Ostasien, Indien och Sydamerika.

Enligt Spengler har tekniken inte bara givit människan möjlighet att tygla naturens krafter, den har också avskärmat människan från naturen. Den moderna maskintekniken har kommit att dominera vår kultur på bekostnad av det naturliga och organiska. Människan, som med teknikens hjälp gjort sig till naturens herre, är på väg att själv bli slav under tekniken. ”Den störtade segraren släpas till döds av det rasande spannet”, skriver Spengler.

Spengler förutspådde slutligen att den västerländska människan förr eller senare kommer att tröttna på sin alltmer artificiella livsstil och vända sig mot, och börja avsky, den civilisation hon själv skapat. Någon väg ut ur detta dilemma finns emellertid inte, eftersom den tekniska utvecklingen inte kan hejdas. Den västerländska högteknologiska kulturen är därför dömd att förtäras inifrån och gå under. Det kommer en tid, skriver Spengler, när våra jättestäder och skyskrapor fallit i spillror och glömska -på samma sätt som palatsen i det gamla Memfis och Babylon?. Huruvida även denna sista, och mest ödesmättade, av hans profetior kommer att besannas återstår att se.

Boken är ett nytryck i faksimil av den svenska översättningen av Oswald Spenglers Der Mensch und die Technik, först utgiven 1931.

Författare: Oswald Spengler
Antal sidor: 102
Bindning: Häftad | Inbunden
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
ISBN: 978-1-907166-66-2 | 978-1-907166-64-8